ขยายระยะเวลาการรับสมัครอาจารย์ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท/เอก อัตราค่าจ้าง 27,000 / 34,000 บาท

รายละเอียดและคุณสมบั

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทางาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบแรก)

Read more

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาไทย สังกัด รร.สาธิตเกษตรฯ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานมหาวิ

Read more

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา และ สอนวิชาสุขศึกษา 1 อัตรา สังกัด รร.สาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตฯ กำแพง

Read more

ขยายระยะเวลาการรับสมัครอาจารย์ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท/เอก อัตราค่าจ้าง 27,000 / 34,000 บาท

ประกาศขยายระยะเวลากา

Read more