ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1.ประกาศรับสมัครคัดเ

Read more

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก

1.ประกาศขยายเวลารับส

Read more

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก

1.ประกาศขยายเวลารับส

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกเพื่

Read more