คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์จัดกิจกรรม ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 10

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์จัดกิจกรรม ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 10 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี โดยมี ผศ.ดร.วินัย พูลศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม และกล่าวรายงาน ต่อ รศ.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ อย่างหนาแน่นเป็นจำนวนมาก และร่วมสนุกลุ้นโชคในการจับรางวัล โดยมี รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน และผู้บริหาร ได้มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน