เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน​คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา​ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562​ ดังนี้
1.ปริญญาโท หลักสูตรงศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาคพิเศษ
สมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์​ โดยสามารถดาวน์โหลด​เอกสารการสมัครได้ที่เวปไซต์​ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

http://edu.kps.ku.ac.th/2016/

หรือ เว็บไซต์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
http://hcrd.edu.kps.ku.ac.th/v1/index.php

2.ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาคปกติ
สมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์​บัณฑิต​วิทยาลัย​ มก.​ ตามลิงค์​ด้านล่าง

http://www.grad.ku.ac.th/application/application-f1-2562/

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แบบฟอร์มใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) บส
รองศาสตราจารย์​ ดร.อภิชาติ​ ใจอารีย์
โทร​: 081 941 8776
คุณ​วรรณวิภา​ เล้าอรุณ​ โทรศัพท์มือถือ​:089 744 6630
รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง!!!

แบบฟอร์มใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)