ประกาศเรื่อง รายชื่อสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอนและรายชื่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการ 2562 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประกาศรายชื่อโรงเรียนฝึกสอน62-2 คลิ๊ก!!

ประกาศรายชื่อฝึกสอน ปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก!!

***หมายเหตุ ประกาศรายชื่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ฉบับลงนาม จะขึ้นประกาศในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562***