รับสมัครโควตาเขตพื้นที่ (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครโควตาเขตพื้นที่ (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เปิดรับจำนวน 5 สาขาดังนี้
*สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
*สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
*สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
*สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
*สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
ติดต่องานบริการการศึกษา >> 034-352748 <<

***LINK เว็ปไซต์รับสมัคร คลิ๊ก!!

***รายละเอียด คลิ๊ก!!