ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คลิ๊ก!!