ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

-รายละเอียด คลิ๊ก!!
-ใบสมัคร คลิ๊ก!!
-ใบรับรอง คลิ๊ก!!
-ใบรับรองแพทย์ คลิ๊ก!!