การแข่งขันเต้น KU-EDS Cover Dance Contest 2019 ครั้งที่ 1

การแข่งขันเต้น KU-EDS Cover Dance Contest 2019 ครั้งที่ 1
ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
ณ เวทีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

1.กติกา Cover Dance contest 2019 คลิ๊ก!!
2.ใบสมัครเต้น Cover Dance contest 2019 คลิ๊ก!!

 

ใบประชาสัมพันธ์CoverDanceแก้ไขแล้ว