ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

E-learning

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ ตาม ลิงค์ด้านล่าง

https://ohrs.nrct.go.th/E-learning