ข้อปฏิบัติการดูประกาศรายวิชา 01175XXX กิจกรรมพลศึกษา

ข้อปฏิบัติการดูประกาศรายวิชา 01175XXX กิจกรรมพลศึกษา
1. เข้าสู่ระบบด้วย Nontri Accout ที่ https://my.ku.th
2. เลือกหัวข้อ “วิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน”
3. ค้นหารายวิชาในช่อง “ค้นหารายวิชา” (01175XXX-59)
4. เลือกสัญลักษณ์กล่องข้อความสีเขียวเพื่อดูประกาศ
5. นิสิตเข้าร่วม Line Group ของรายวิชา ด้วยลิ้งก์ หรือ Scan QR Code ตามลิ้งก์ที่ระบุไว้