หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา

ด่วนนะครับรับสมัครแล้วครับที่ http://grad.ku.th เรียนนอกเวลาราชการเน้นการเรียนการสอนออนไลน์และค่าใช้จ่ายประหยัด

ระบบจะปิดการสมัคร ในเวลา 16.30 น.

  • ภาคต้น รอบที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563

  • ภาคต้น รอบที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2564

  • ภาคต้น รอบที่ 3 วันที่ 11 มิถุนายน 2564

159873065_4063410030376294_3822705780826873057_n