ด่วนนะครับรับสมัครแล้วครับที่ http://grad.ku.th เรียนนอกเวลาราชการเน้นการเรียนการสอนออนไลน์และค่าใช้จ่ายประหยัด

ด่วนนะครับรับสมัครแล้วครับที่ http://grad.ku.ac.th เรียนนอกเวลาราชการเน้นการเรียนการสอนออนไลน์และค่าใช้จ่ายประหยัด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา
475789

159873065_4063410030376294_3822705780826873057_n