ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง “อาจารย์สอนแนะแนว”

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง “อาจารย์สอนแนะแนว”
สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา