ถวายเทียนจำนำพรรษา 2559

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และบุคลากรคณะฯ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบ่อน้ำจืด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม