การใช้ Smart Board เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การใช้ Smart Board เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เฉพาะอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันที่ 2 ส.ค. 59 เวลา 9.30-12.00 ณ ห้อง 207 อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ลงทะเบียนที่ : http://goo.gl/Bmb0Ns
ตรวจสอบรายชื่อ http://goo.gl/HgwSQG