คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รางวัล ผลงานเด่นและนวัตกรรมการจัดการความรู้

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รางวัล ผลงานเด่นและนวัตกรรมการจัดการความรู้ ได้รับเงินรางวัล 10,000บาท และ รางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ในการประกวดผลงานการจัดการความรู้ “KU – KM Best Practice Awards” ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU – KM Day ครั้งที่ 3