งานประชุมวิชาการ The 8th National Seminar on Natural Science Education

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2560 คณาจารย์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 8th National Seminar on Natural Science Education (Seminar Nasional IPA/SEMNAS IPA ke-8) จัดขึ้นโดย Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Semarang State University ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนิสิต อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมงาน ในการนี้ อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม ได้รับเชิญไปบรรยายในสองหัวข้อ ได้แก่ 1.) Curriculum Development to Prepare International Mathematics and Natural Science Teacher และ 2) Conservation-based Research Innovation for The Development of Science Learning”: Critical Thinking and Scientific Reasoning Assessment
ในการนี้ ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์ และ อ.ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล ได้นำเสนอผลงานวิจัย และยัง ได้รับเชิญไปบรรยายให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ การใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อการบูรณาการความเข้าใจในเนื้อหาและเทคโนโลยี
นอกจากนี้คณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ยังได้บรรยายอย่างไม่เป็นทางการในการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวทางเรียนต่อในระดับปริญญาเอกให้กับคณาจารย์รุ่นใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์ที่ต้องการเรียนต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *