กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่
ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

เริ่มลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หลักฐานประกอบการลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์
  1. ข้อมูลประวัตินักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย (พิมพ์จากข้อมูลประวัตินักเรียนที่กรอกในระบบออนไลน์)
    [เข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อกรอกแบบฟอร์มประวัติ]
  2. สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนา
  3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา
  4. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา
  5. สำเนารายงานผลการทดสอบ GAT/PAT/O-NET ครั้งที่ 1 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ที่ใช้ในการสมัคร รับรองสำเนาถูกต้อง
  6. บัตรประจำตัวสมัครคัดเลือก Admissions

19-6-2560 11-10-03

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถซื้อเครื่องแบบ/กระดุม/เข็มขัด/เข็มสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่หน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หากมีข้อสงสัย/ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง/ปัญหาต่างๆ กรุณาติดต่อที่ คุณจันทิมา จำนงค์นารถ
งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โทร 089-1753039 ค่ะ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *