นิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษา 4-10 ธ.ค. 58

งานนิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษา “Education Expo “ระหว่างวันที่ 4-10 ธ.ค. 58  งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์