พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 23 ตุลคม พ.ศ.2560 รศ.ดร.วินัย พูลศรี รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและองค์การบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม