ขอเชิญเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสมอง”

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสมอง” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรกำแพงแสน วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วม สนใจสมัครที่ลิงค์นี้
https://goo.gl/forms/8ixefuBVY6GLzBsq2
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ลิงค์นี้
https://docs.google.com/…/11jw_dY5QTMiLHcILhpDNDjKPqp…/edit…