ขอเชิญร่วมมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษณ์ศิลปะมวยไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ_web

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญร่วมมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษน์ศิลปะมวยไทย
1.หนังสือเข้าร่วมประกวด
2.ระเบียบการแข่งขัน
3.ใบสมัคร
4.ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน