การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม”การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10″
ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-12.30 ณ ห้องสัมมนา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
*รับจำนวนจำกัดระดับละ 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ทีมต่อ 1 ระดับการแข่งขัน ให้สิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนก่อน*
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านรวมถึงครูผู้คุมทีมและครูผู้ฝึกสอนที่ลงทะเบียนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์
รายละเอียดการแข่งขัน
หนังสือเชิญเข้าร่วม