แสดงความยินดีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล และ ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง ในนามชมรมเรือพายเกษตรศาสตร์ พร้อมนิสิตชมรมฯ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน นำทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.วินัย พูลศรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์