กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์