ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดดาว เยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ผอ.รันถม ทับทิมขาว ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกชมรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และนำพาชมสถานที่ห้องเรียนต่างๆ