ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบสอง ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (XX01) ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
รอบสอง ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (XX01)
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คลิ๊ก!!