ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการอย่างมั่นใจ”

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการอย่างมั่นใจ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00น.-16.00น. ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สมาารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/forms/ppxt8313Hk5RCUIB3