ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) เป็นวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0881492823 เมธาพร