ต้อนรับ Changsha Sporting Trade Group

วันที่ 28/9/61 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ Changsha Sporting Trade Group พร้อมคณะผู้บริหาร ในการนี้ จัดให้มีการแสดงมวยไทย และสาธิตการออกกำลังด้วยศิลปมวยไทย เพื่อเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้ชื่นชมอีกด้วย