ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบปีที่ 17

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบปีที่ 17