แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการฯ

 •  สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการรายงานผลการบริการวิชาการได้ที่
  แบบฟอร์ม

  กรอกแบบฟอร์มการบริการวิชาการ

  File pdf                                          File Word

 •  ถ้าไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ หรือขึ้นดังรูป

8-6-2560 11-50-20

กรุณา  login  เข้าใช้งาน KU-Google Email Account  ก่อน

✏️ บัญชี KU-Google: บัญชีเสริมภายใต้บริการ Google for Education ในรูปแบบบัญชีและอีเมล @ku.th โดยกำหนดให้ใช้ :  (ชื่อภาษาอังกฤษ.อักษรตัวแรกหรือตัวถัดไปของนามสกุล@ku.th)
ตัวอย่าง piyanun.j@ku.th
รหัสผ่าน  >>  ใช้รหัสผ่านเดียวกับ email ของ KU

การเข้าใช้งานบริการ KU-Google
สามารถเข้าใช้งาน ได้ที่ http://mail.ku.th หรือ http://gmail.com ด้วยบัญชีผู้ใช้ KU-Google
ในรูปแบบ @ku.th และรหัสผ่านตัวเดียวกัน กับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี 
โดยทางมหาลัยได้สร้าง บัญชีผู้ใช้ KU-Google ให้กับทุกท่านแล้ว

————————————————————————————————————————————-

 • นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ขอมีบัญชีได้ที่ https://accounts.ku.ac.th

  • หากผู้ใช้งานยังไม่เคยยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ ให้ดำเนินการยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบก่อน** แล้วจะได้รับบัญชี @ku.th
  • หากผู้ใช้งานเคยยืนยันตัวบุคคลแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ https://accounts.ku.ac.th ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี เพื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีของตนเอง ในเมนู “ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และอีเมลสำรอง” ดังภาพด้านล่าง

Capture2

**กรณีไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบได้ ให้แก้ไขเบื้องต้นโดยใช้งานเบราวเซอร์แบบไม่ระบุตัวตน / New Incognito Window ดังภาพด้านล่าง (เนื่องจากบางเบราวเซอร์มีการจดจำค่า cache ทำให้ไม่สามารถยืนยันตนได้) แล้วจึงเข้าเว็บ https://accounts.ku.ac.th เพื่อยืนยันตนอีกครั้ง
**หากทำตามคำแนะนำแล้ว ยังไม่สามารถยืนยันตนได้ ให้ดำเนินการติดต่อ HELPDESK สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง – ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

cats