:: งานเกษตรกำแพงแสน ::

ขณะนี้มีผู้ร่วมสมัครแล้ว 233 ท่าน 


ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมนา กลับหน้าหลัก

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570 โทรสาร : 034-351403