ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 14

รายละเอียดการแข่งขัน

 • วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฉลองครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
  2. เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษานิสิตและให้กับโรงเรียนสาธิตฯ กำแพงแสน
  3. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเยาวชนและประชาชนรักการออกกำลังกาย
  4. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

 • ประเภทการแข่งขัน

  1. เดินเพื่อสุขภาพ (ระยะทาง 3 กิโลเมตร)
  2. วิ่ง (ระยะทาง 5 กิโลเมตร)
                 - อายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย/หญิง)
                 - อายุ 12 ปี ขึ้นไป (ชาย/หญิง)
  3. วิ่ง (ระยะทาง 10.4 กิโลเมตร)
                 - อายุต่ำกว่า 15 ปี (ชาย/หญิง)
                 - อายุ 15 - 19 ปี (ชาย/หญิง)
                 - อายุ 20 - 29 ปี (ชาย/หญิง)
                 - อายุ 30 - 39 ปี (ชาย/หญิง)
                 - อายุ 40 - 49 ปี (ชาย/หญิง)
                 - อายุ 50 - 59 ปี (ชาย/หญิง)
                 - อายุ 60 ปีขึ้นไป (ชาย/หญิง)
  หมายเหตุ การคำนวณอายุ นำ พ.ศ. 2564 ลบ พ.ศ. เกิด


  • ประเภทการสมัคร

   1. บุคคลทั่วไป คนละ 500 บาท 
   2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ, นิสิต มก.กพส. และเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 250 บาท
   3. บุคคล VIP คนละ 1500 บาท
   4. นิสิต มก.กพส. (สะสมหน่วยกิจกรรม) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
   หมายเหตุ ประเภทที่ 1-3 ได้รับเสื้อที่ระลึก  

 • รางวัลการแข่งขัน

  1. การวิ่งระยะทาง 5 กม. 
  -   ผู้ชนะการวิ่งอันดับที่ 1-5 ของแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  -   ผู้แข่งขันที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก
  2. การวิ่งระยะทาง 10.4 กม. 
  -   ผู้ชนะการวิ่ง Over All ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  -   ผู้ชนะการวิ่งอันดับที่ 1-5 ของแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  -   ผู้แข่งขันที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก
  3. เดินเพื่อสุขภาพ 3 กม
  -   ผู้แข่งขันที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก

 • สถานที่

  - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ
  - ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  โทร.      034-352-748 (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
                  081-480-1131(ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง)
                  086-493-5099 (นายชาญศักดิ์ พบลาภ)
                  061-870-0999(นายนิมิตร มีรักษา)

 • การบริการ

  น้ำดื่ม
  อาหารเช้า
  การรับฝากสัมภาระ
  การตรวจสุขภาพ
  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 • จุดเริ่มต้นและเส้นชัย 

  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 • ติดต่อที่พัก 

  - สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน โทร. 034 351 904
  - หอพักนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) 034-355-593

 • ติดต่อลงทะเบียนช่างภาพ 

   ลงทะเบียน


สมัครแล้ว  คน

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน       ปิดรับสมัคร     

 • ระบบรับสมัครออนไลน์

  - สำหรับบุคลทั่วไป

  การสมัครนี้สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ
  ครั้งที่ 14 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ซึ่งมีค่าสมัครในการเข้าร่วมแข่งขัน
  ราคา 500 บาท โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์

  - สำหรับอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ, นิสิต มก.กพส.(เฉพาะศิษย์ปัจจุบัน))

  การสมัครนี้สำหรับอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ, นิสิต มก.กพส.ต้องการรับเสื้อและเหรียญที่ระลึกการแข่งขัน นิสิตสามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ของประเภทบุคคลทั่วไป โดยเสียค่าสมัครคนละ 250 บาท

  - V.I.P

  โดยเสียค่าสมัครคนละ 1500 บาท

  - สำหรับนักเรียนและนิสิต มก.กพส.

  การสมัครนี้สำหรับนักเรียนนิสิต มก.กพส ที่สนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ซึ่งไม่มีค่าสมัครในการเข้าร่วมแข่งขัน โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ไม่ได้รับเสื้อวิ่ง

 • เลขที่บัญชีชำหรับการโอนเงิน

  ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี : 769-300308-7
  ชื่อบัญชี : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน
   ประเภทบัญชี : กระเเสรายวัน

  หมายเหตุ กรณีลงทะเบียนและชำระเงินแล้ว จะไม่มีการคืนค่าสมัคร
 • แนบเอกสารการชำระเงิน

  เมื่อท่านทำการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำการส่งเอกสารการชำระเงินได้ที่นี้...
        แนบเอกสาร     
  ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน 1 วันหลังแนบไฟล์ชำระเงิน
  หรือกรุณาโทรศัพท์แจ้งรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 034-352-748
  และเบอร์ 099-246-1969

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (บุคลทั่วไป)

  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน  สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รวมถึงตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ที่นี่...

        ตรวจสอบรายชื่อ     

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (อายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ, นิสิต มก.กพส.)

  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน  สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รวมถึงตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ที่นี่...

        ตรวจสอบรายชื่อ     

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (นิสิต มก.กพส.)

  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน  สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รวมถึงตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ที่นี่...

        ตรวจสอบรายชื่อ     

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (V.I.P)

  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน  สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รวมถึงตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ที่นี่...

        ตรวจสอบรายชื่อ     

ความปลอดภัย

 • ความปลอดภัย

  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรจะคอยดูแลช่วยเหลือและให้ความสะดวกตลอดเส้นทางการแข่งขัน

 • ข้อควรระวัง

  นักวิ่งที่เข้าร่วมแข่งขัน ถ้ามีความรู้สึกว่าวิ่งต่อไปไม่ได้หรือเกิดปัญหาขึ้น ไม่ควรฝืนวิ่งต่อไป ควรหยุดขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดต่างๆ

เส้นทางวิ่ง 5 km

Download >> เส้นทางวิ่ง 5 km ขนาดใหญ่

เส้นทางวิ่ง 10.4 km

Download >> เส้นทางวิ่ง 10.4 km ขนาดใหญ่

เส้นทางเดิน