ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก ณ National Chung Hsing University ประเทศใต้หวัน ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายปีที่ 5-6 และนิสิตศึกษาโครงการค่ายภาษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp (Mindset, Language&Culture)

เปิดรับสมัครนักเรียน

Read more