ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ประกาศผลการคัดเลือกเ

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลื

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และกำหนดการสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข

Read more