ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบและเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ https://iad.intaff.ku.ac.th