ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก ณ Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก ณ Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลาโครงการ 1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้
1.ภาคการศึกษา : เดือนเมษายน 2566- เดือนกันยายน 2566
2.ภาคการศึกษา : เดือนเมษายน2566 – เดือนมีนาคม 2566
กำหนดรับสมัคร ยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมหนังสือเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศน์สัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบและเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ https://iad.intaff.ku.ac.th/