ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้คัดเลือกรับทุน โครงการ Educational Camp at TDTU จำนวน 5 คน

-โครงการ Educational Camp at TDTU เดินทางระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2566 จำนวน 5 คน
1. นางสาวอริสรา ทองคำ
2. นายจิรทิปต์ ทาวี
3. นายฐิติศักดิ์ พูลเสน
4. นางสาวบุญรักษา เสลานนท์
5. นายอิงครัต หมอปาน