สกู๊ปพิเศษจากรายการ “รู้สู้ภัย” ทางช่อง LIVE @ThaiPBSFan วันที่ 4 ตุลาคม 2561

สกู๊ปพิเศษจากรายการ “รู้สู้ภัย” ทางช่อง LIVE @ThaiPBSFan วันที่ 4 ตุลาคม 2561
นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นตัวแทนนักวิ่งไทยไปวิ่งมาราธอน ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วยเหลือซึนามิ

ในโอกาศนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมนิสิตนักวิ่งทั้ง 3 คน ได้แก่
1.นายชลธี สิงหนาท นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.นายศุภเดช ช้างน้อย นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3.นายอภิสิทธิ์ สุขแก้ว นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ได้แนะนำการการฝึกซ้อม และการเตรียมความพร้อม ในการวิ่งมาราธอนในสภาพอากาศหนาวเย็น ทั้งนี้ได้ใช้เทคนิคและดำเนินการฝึกตามหลักด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอีกด้วย