รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การสร้างชุดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วันที่ 10 เดือนตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การสร้างชุดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์