ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx)

131458404_1984715671677993_3515739617874741860_o

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2556 3 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม CLICK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *