ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลาโครงการ 1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้
1.ภาคการศึกษา : เดือนเมษายน 2566- เดือนกันยายน 2566
2.ภาคการศึกษา : เดือนเมษายน 2566- เดือนมีนาคม 2566
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบและเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์
https://iad.intaff.ku.ac.th/