ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

sport

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Department of Physical Education and Sports

แนะนำภาควิชา
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ได้จัดทำแผนเพื่อเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ดำเนินการจัดศูนย์บริการวิชาการทางด้านพลศึกษา กีฬาและส่วเสริมสุขภาพแก่ชุมชน

Link : http://www.pe.edu.kps.ku.ac.th

12630976_1248401845176969_1903686193_o     12669832_1248401435177010_2084640459_o     12674988_1248404095176744_249648289_o