ภาควิชาครุศึกษา

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Department of Teacher Education

แนะนำภาควิชา

ภาควิชาครุศึกษา : เป็นภาควิชาที่ปรับเปลี่ยนชื่อมาจาก ภาควิชาการศึกษา ให้บริการวิชาชีพศึกษาศาสตร์แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อคณะศึกษาศาสตร์ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนของคณะมาดำเนินการ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในปีพ.ศ. 2522 โดยในระยะแรกภาควิชาการศึกษาจะให้บริการเฉพาะวิชาชีพครูบังคับ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการฝึกสอนเท่านั้น

Link : http://ded.edu.kps.ku.ac.th/TED/index.php

          

12695467_1248401778510309_1291361958_o     12695510_1248401585176995_1271781659_o     12636855_1248401571843663_1408120240_o