ภาควิชาครุศึกษา

teacher

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Department of Teacher Education

แนะนำภาควิชา

ภาควิชาครุศึกษา : เป็นภาควิชาที่ปรับเปลี่ยนชื่อมาจาก ภาควิชาการศึกษา ให้บริการวิชาชีพศึกษาศาสตร์แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อคณะศึกษาศาสตร์ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนของคณะมาดำเนินการ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในปีพ.ศ. 2522 โดยในระยะแรกภาควิชาการศึกษาจะให้บริการเฉพาะวิชาชีพครูบังคับ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการฝึกสอนเท่านั้น

Link : http://ded.edu.kps.ku.ac.th/TED/index.php

12696478_1248401531843667_896700342_o     12695200_1248401621843658_979716904_o     12696297_1248401285177025_1953708930_o

12695467_1248401778510309_1291361958_o     12695510_1248401585176995_1271781659_o     12636855_1248401571843663_1408120240_o

12669735_1248401288510358_1220701319_o