ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ

hcrd

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
Department of Human and Community Resource Development : HCRD

แนะนำภาควิชา
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ภายใต้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีพัฒนาการของภาควิชาฯ ดังนี้ ในปีการศึกษา 2548

Link : http://hcrd.edu.kps.ku.ac.th/v1/index.php

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057173781812

12695353_1253184761365344_1409996455_o   12656375_1253189801364840_269620510_o   12597103_1253187624698391_1386079873_o
DSC_9421   DSC_9428   DSC_9433