ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก

1.ประกาศขยายเวลารับส

Read more

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก

1.ประกาศขยายเวลารับส

Read more

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและตีพิมพ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์

Read more