ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1.ประกาศรับสมัครคัดเ

Read more