ประกาศคณะกรรมการบริหารทุน “ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ”

ประกาศคณะกรรมการบริหารทุน “ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ”

เรื่อง รับสมัครนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

สามารถ รับ-ส่ง ใบสมัครได้ที่ห้องงานบริการการศึกษาภายในวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2563
ทุน20200716135318543_001

ทุน20200716135318543_002